Oppiaine: Liikunta ja terveystieto ›

Laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen ›