Oppiaine: Äidinkieli ja kirjallisuus ›

Ilmiö: Ympäristö ›

Tapahtumatyyppi: Tilattavissa päiväkotiin/kouluun ›

Ilmiö: Tunteet ›

Ilmiö: Perhe ›