Ajassa nyt: Kulttuuria poikkeusoloihin ›

Ilmiö: Identiteetti ›

Oppiaine: Äidinkieli ja kirjallisuus ›

Laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen ›

Ilmiö: Ympäristö ›

Tapahtumatyyppi: Tilattavissa päiväkotiin/kouluun ›

Ilmiö: Tunteet ›