Ajassa nyt: Koe Kulttuuri! ›

Ilmiö: Ympäristö ›

Kulttuurinala: Kulttuuriperintö ja maailmankulttuurit ›

Laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen ›