Ilmiö: Identiteetti ›

Laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu ›

Laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen ›

Ilmiö: Ympäristö ›