Läroämne: Humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen ›

Huvudkategori: Teater, dans och cirkus ›

Mångsidig kompetens: Förmåga att tänka och lära sig ›