Fenomen: Identitet ›

Läroämne: Humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen ›

Mångsidig kompetens: Förmåga att tänka och lära sig ›