Teema: Identiteetti

Oppiaine: Humanistis-yhteiskunnalliset aineet

Pääkategoria: Kuvataiteet

OPS:n aihealue: Ihmisenä kasvaminen