Teema: Identiteetti

Oppiaine: Humanistis-yhteiskunnalliset aineet

Pääkategoria: Kuvataiteet