5x2 och Kulturkurserna

Anmälan till 5x2-konstkurserna är igång!

5X2-kurserna är fem veckor långa (2 x 45 min./v) avgiftsfria konstkurser, som Helsingfors stad tillhandahåller lågstadieeleverna i Helsingfors. Varje klass kan delta i 5x2-konstkurserna en gång under sin lågstadieperiod.

På 5x2-kurserna kan barnen uppleva och själva skapa konst i små grupper under ledning av professionella konstnärer. Syftet är att genom eget arbete skapa förståelse för konst, genom en helhetsbetonad upplevelse i en konstskapande omgivning med möjlighet att fördjupa sig i en särskild konstart.

För att kunna delta i kursen måste klassen kunna förbinda sig att delta i alla undervisningstimmar. En klass som kommer till kursen indelas enligt storlek i flera små grupper som studerar olika konstämnen. Står din klass i tur?

5X2-konstundervisning på svenska ordnas på Annegården och ibland på Malms kulturhus. Finskspråkiga kurser ordnas därtill på Gamlasgården, Stoa och Nordhuset. Anmäl dig genom skolans kultursamordnare eller direkt med Kultus förfrågningsformulär för bokning.

Annantalos kurser

Malmitalos kurser

Kanneltalos kurser

Stoas kurser

Vuotalos kurser

KULTURKURSER

Kulturkurser – konst som inlärningsmiljö. Kurserna som kombinerar konstfostran och publiksamarbete är avsedda för högstadieskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter. Kurserna bygger på teman, och genom dem är det möjligt att behandla ämneshelheter i läroplanen och samtidigt genomföra fenomenbaserad inlärning som överskrider gränserna mellan läroämnena. Kursevenemang kan också kopplas till lektioner i olika läroämnen, och vi rekommenderar varmt samarbete mellan kolleger. Det är också möjligt att en lärare med sin undervisningsgrupp deltar i kursen. Kulturcentralen erbjuder program för ca 10–15 lektioner. 

Information: tiina.susiluoto@hel.fi