Etusivu Oppimisen kulttuurikalenteri
Syötä hakusanat
Etsi

Ilmiöoppimiseen - kirjaston ja koulun yhteisotteella

Helsingin kaupunginkirjastossa toteutettiin vuosina 2016-2017 AVI:n rahoittama hanke, jonka tavoitteena oli kehittää kirjaston valmiuksia tukea koulujen ilmiöpohjaista oppimista. Hankkeeseen osallistui kolme kirjastoa lähikouluineen: Kallion kirjasto ja Aleksis Kiven peruskoulu, Vuosaaren kirjasto ja Aurinkolahden peruskoulu sekä Myllypuron mediakirjasto ja Oulunkylän ja Vuosaaren ala-aste.

Hankkeen tavoitteina oli kehittää ja vahvistaa kirjaston ja koulun yhteistyötä ilmiöpohjaisen oppimisen osalta, joka uuden opetussuunnitelman myötä on noussut yhdeksi keskeiseksi oppimisen muodoksi kouluissa. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa oppilaat tarkastelevat tiettyä ilmiötä tai teemaa kokonaisuutena oppiainerajat ylittäen (OPS 2014, 31). Oppimisen lähtökohtana olevat ilmiöt ja ongelmat ovat avoimesti määriteltyjä, eikä niitä voi ratkaista kaavamaisesti – ilmiöpohjaisessa oppimisessa on siis pitkälti kyse tutkivan oppimisen menetelmien hyödyntämisestä (Edu.fi). Kukin koulu järjestää opetussuunnitelman mukaisesti vähintään yhden ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuuden vuosittain, ja koulut voivat toteuttaa tämän hyvin eri tavoilla - esimerkiksi opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa samanaikaisesti tai suunnittelemalla monialaisia, pitempikestoisia oppimiskokonaisuuksia. (OPS 2014, 31.)

Kirjasto voi parhaimmillaan olla erittäin monipuolinen ja opetusta rikastuttava yhteistyökumppani koulun ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuuksissa. Tässä esitteessä kerromme niistä ideoista ja toteuttamistavoista, joita kokeilimme hankkeen puitteissa. Erilaiset työpajat on kuvattu yksityiskohtaisesti, jotta myös muiden on mahdollista hyödyntää hankkeessa käytettyjä menetelmiä niin halutessaan. Vaikka kullakin kirjasto-koulu –parilla oli koulujen kanssa oma tietty ilmiönsä, on suurin osa menetelmistä muokattavissa kuitenkin mihin tahansa ilmiöön ja sisältöön sopiviksi.

Pirjo Sallmén