Vad är Kultus?

Kultur, evenemang och konstverksamhet i huvudstadsregionen

Kultus är en webbtjänst som upprätthålls av Annegårdens konstcentrum. Webbtjänsten samlar det aktuella kulturutbudet i huvudstadsregionen som riktas till barn och unga. Nästan 200 konst- och kulturaktörer informerar på Kultus om evenemang, verkstäder och olika slags publikprojekt som riktas till grundskolor, daghem och andra stadiets läroinrättningar. I Kultus hittar man även seminarier, kurser och informationstillfällen som är riktade till lärare.

Kultus stöder samarbetet mellan konstaktörer och skolor. Kultus hjälper konstaktörerna att rikta in sitt utbud så att det motsvarar skolornas behov. I Kultus kan lärarna hitta de evenemang som passar bäst för undervisningens behov. Man kan söka efter evenemang per åldersgrupper, konstområden, läroämnen eller fenomenen och man kan boka dem preliminärt. En konsert kan ge stöd för matematikstudier, språkämnen kan få lyft av en teaterföreställning och biologi kan förklaras under en konstutställning!

Tidigare utkom en tryckt Kultus-kalender två gånger om året. Från och med hösten 2016 ger man inte ut den tryckta kalendern mera, utan istället koncentreras all information om kulturutbudet till Kultus-nättjänsten.

Så här funkar det!