Vad är kulturfostran?

Barn eller unga kan lära sig i olika miljöer i stället för i klassrum. Konst och kulturbaserade metoder erbjuder en inlärningsmiljö eller ett verktyg för undervisning i vilket som helst skolämne. Kulturfostran ger barn och unga en möjlighet att uppleva och utöva konst som en del av skoldagen. Kulturfostran stöder barnens och de ungas uppväxt till modiga, kreativa, kritiska och uttrycksfulla elever. Kulturfostran omfattar grundskolans alla klasser.

Skolans kulturfostran utgår från den riksomfattande läroplanen för grundundervisningen, som fastslår att den finländska kulturen utgör grunden för undervisningen. Undervisningen ska stöda uppbyggandet av elevernas kulturidentitet och delaktighet i samhället och i en allt mer globaliserad värld. Undervisningen ska även utveckla elevernas förmåga att kritiskt bedöma fakta, skapa en ny kultur samt förnya sina tanke- och verksamhetssätt.

Olika slags inlärningsmiljöer och gruppverksamhet främjar uppbyggandet av inlärda delområden till rika helheter och leder till ett inkluderande sätt att lösa problem. Man kan konkretisera abstrakta frågor, så att de blir mer förståeliga samt bryta roller som uppstått i den normala skolvardagen och på så sätt ta naturlig hänsyn till olika elever.