Framsida Inlärningens kulturkalender
Ange dina nyckelord
Etsi

Kulturöversikter till daghem och skolor

10.9.2020
Detta år kunde ingen fysisk kulturkoordinatorträff ordnas pga coronakrisen, men digitala kulturöversikter har skickats ut till daghem, förskolor, skolor och språkbad i Helsingfors och huvuudstadsregionen.

En översikt av höstens barn- och ungdomsteaterutbud, gjord av Cefisto rf

Plock ur höstens kulturutbud för daghem, förskolor, skolor och språkbad: