Helsingfors stads daghems och skolors teater-, kultur- och studiebesök är tillåtna

26.8.2020
För att minska spridningen av coronavirussmitta och begränsa exponeringen har fostrans- och utbildningssektorn dragit upp en riktlinje som gäller teater-, kultur- och studiebesök och som är i kraft tills vidare.

Helsingfors stads daghem och skolor kan besöka teaterföreställningar samt göra kultur- och studiebesök men med beaktande av gällande coronarelaterade säkerhets- och hygienanvisningar. Före ett besök ska det säkerställas att man på målet för besöket beaktar säkerhetsavstånden och andra gällande anvisningar. Målets serviceproducent ska ha en plan på hur man förhindrar att olika grupper på besök blandas med varandra under besöket.

När man planerar verksamheten lönar det sig att beakta att daghemmen och skolorna uppmanats att främst röra sig till fots, med cykel eller med förbeställd grupptransport. Dessutom undviker daghem och skolor besök av utomstående serviceproducenter i sina egna utrymmen. Utomhusprogram är möjliga, liksom besök till platser som beaktar dessa säkerhetsföreskrifter.