Framsida Inlärningens kulturkalender
Ange dina nyckelord
Etsi

Kulturkoordinatorträff på Amos Rex 19.9.2018 - Träff för pedagoger och kulturproducenter

9.8.2018
Höstens svenska kulturkoordinatorträff ordnas på splitternya konstmuseet Amos Rex vid Kampen onsdagen den 19.9 - välkommen med!

Den första delen av träffen riktas till dagvårds- och förskolepersonal kl. 13.00-15.30 och den andra delen av träffen till lärare kl. 14.00-16.30.

Närmare info och anmälningar: nina.gran@hel.fi