Framsida Inlärningens kulturkalender
Ange dina nyckelord
Etsi

Riktade kulturtjänsters kulturkoordinatorträff

14.8.2017

Välkommen på höstens kulturkoordinatorträff tisdagen den 22 augusti kl. 13-16 (daghem och förskolor) och 14.30 – 17 (skolor) på Operan, Helsingegatan 58.

Vi presenterar aktuella plock ur höstens program och bjuder på en rundtur bakom Operans kulisser plus kaffe, info och trevligt mingel. Träffen är riktad till kulturkoordinatorerna i de svenska daghemmen, förskolorna och skolorna samt språkbaden i Helsingfors plus kulturaktörer, som erbjuder svenska program i Helsingfors.

Bindande anmälningar senast onsdag 16.8 till nina.gran@hel.fi