Unga Konsttestare söker inspirerande besöksmål – ansökningstiden är i augusti!

15.6.2017
Konsttestarna söker besöksmål på olika håll i Finland för läsåret 2018-2019. Under tre läsår bjuder projektet in alla åttor i Finland till två oförglömliga konstupplevelser.

Alla konstformer kan föreslås för testning. En vanlig rundvandring på ett museum eller en teaterföreställning räcker ändå inte. Gästfrihet och en välplanerad samt involverande helhet förväntas av organisationerna. I valet av målen poängteras både den konstnärliga kvalitén och ett innovativt publikarbete som riktar sig till ungdomarna. Hurdan konst tycker åttorna är högklassig och intressant? Hurdan är en spännande, intressant och upplyftande konstupplevelse?

Konsttestarna är det största kulturprojektet för ungdomar i Finlands historia. Åttorna med sina lärare bli sammanlagt över 60 000 personer. Varje klass gör två konstbesök, allt som allt talar vi om så många som 120 000 besök. Eftersom det ena besöket görs i närområdet, måste organisationen alltså kunna ta emot en betydande del av åttorna i sitt landskap. För det andra besöket reser ungdomarna till Helsingfors – eller från huvudstadsregionen till andra orter i Finland.

Storprojektet koordineras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland, som vill erbjuda minnesvärda kulturupplevelser likvärdigt åt alla ungdomar. Därför frågar vi de sökande om bl.a. tillgänglighet i besöksmålet.

Det treåriga projektet finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden. Varje år ordnas en skild ansökning för läsårets besöksmål. De första besöken för hösten 2017 har redan bokats.

Ansökningstiden för besöksmålen under läsår 2018–2019 är 1.–25.8.2017. Den elektroniska ansökningsblanketten fylls i på adressen www.skr.fi. Den sökande skall presentera sin arbetsplan som innehåller "etkot" och "jatkot", dvs. publikarbete som förhandprogram och fördjupande program. Därtill frågas det bl.a. om minimi och maximi publikmängd med vilken den sökande kan delta i Konsttestarna.

Vid behov kan ni kontakta den regionala Konsttestar-koordinatorn i ert område för hjälp med planeringsarbetet. Kontaktuppgifterna finns på adressen www.konsttestarna.fi. På webbplatsen finns också ytterligare information för de sökande. Resultaten publiceras senast 2.10.2017.

Ytterligare information:

Ledande koordinator i projektet Konsttestarna Anu-Maarit Moilanen / Förbundet för Barnkulturcenter, tel. 044 978 4893, förnamn.efternamn@taidetestaajat.fi

Specialsakkunnig Veli-Markus Tapio / Suomen Kulttuurirahasto, förnamn.efternamn@skr.fi

Projektombudsman Sonja Ollas-Airinen / Svenska kulturfonden, förnamn.efternamn@kulturfonden.fi