Dags att anmäla åttondeklassarna till Konsttestarna

20.2.2017
Fotograf: Finlands Nationalgalleri/Hannu Aaltonen, verk: Detalj ur verket:Trälar under penningen/Svedjebruk, artist: Eero Järnefelt, Ateneum

 

I februari-mars ska skolorna anmäla sina åttondeklassare till Konsttestarna. Målet är att alla cirka 60 000 elever i årskurs åtta får uppleva konst under läsåret 2017-2018.

Konsttestarna är ett projekt som bjuder tre hela årskullar med åttondeklassare på två konstupplevelser. Ett konstevenemang ordnas i elevernas närmiljö och ett i huvudstadsregionen. Under läsåren 2017-2020 deltar nästan 200 000 elever och lärare. Suomen kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden bekostar alla resor och inträden för elever och lärare.

– Inbjudan har gått till alla skolor med årskurs 7-9 i Finland. Nu gäller det för skolorna att anmäla sig till projektet senast den 15 mars, säger Sonja Ollas-Airinen, ombudsman på Svenska kulturfonden.

Både bokning och planering av besök och transporter sköts av projektet. Av hela projektets budget på cirka 20 miljoner euro går drygt hälften till resekostnader. Transporterna ordnas med tåg, buss eller flyg. Resebytrån CWT Finland har fått i uppdrag att sköta alla bokningar för fjärrtåg och flyg.

För de praktiska arrangemangen kring Konsttestarna ansvarar Förbundet för barnkulturcentren i Finland och deras 19 regionala koordinatorer.

– Vi fungerar som en länk mellan skolorna och konstinstitutionerna. Varje år koordinerar vi 120 000 konstbesök. Det allra viktigaste för oss är att varje åttondeklassare får chans att delta i Konsttestarna; oberoende av var eleverna bor eller om de har särskilda specialbehov, säger Anu-Maarit Moilanen, ansvarig koordinator vid Förbundet för barnkulturcentren i Finland.

Före Konsttestar-besöket får eleverna information om evenemanget de ska delta i, om konstnärerna och om konstformen. Förhandsinformationen underlättar också lärarnas arbete. Under själva besöket är fokus dels på konsten och dels på hur ett konstverk skapas och hur det är att jobba som konstnär.

– Vi vill dessutom veta hur ungdomarna upplever både konsten och hela besöket. Därför har vi skapat ett verktyg för elevernas respons. Genom att ladda ned en applikation i sina mobiltelefoner får alla åttondeklassare chans att bli konstkritiker för en dag. Responsen går direkt både till konstinstitutionerna och till oss som finansierar och ordnar Konsttestarna. Dessutom publicerar vi elevernas konstkritik i realtid på webben, säger Sonja Ollas-Airinen.

Närmare information om Konsttestarna ger

Regionkoordinatorerna vid Förbundet för barnkulturcentren i Finland: www.konsttestarna.fi

Anu-Maarit Moilanen, ansvarig koordinator för Konsttestarna, Förbundet för barnkulturcentren i Finland, tfn 044 978 4893, anu-maarit.moilanen@taidetestaajat.fi

Sonja Ollas-Airinen, ombudsman, Svenska kulturfonden, tfn 050 3799 044, sonja.ollas-airinen@kulturfonden.fi