Ismo Hölttö: Möten i 1960-talets Helsingfors

fre 16.10.2020 – fre 1.1.2021
Järnvägsstation 1968.
Fotograf: Ilmo Hölttö
Genom att föreviga förändringar och framfart på en nivå med det vardagliga årtiondet fotograferade Ismo Hölttö Helsingfors och helsingforsare på 1960–talet.

Plats: Villa Hagasund, Mannerheimvägen 13 b.

Målgrupp: grundskola, 2. stadiet. OBS! Gruppstorlek max. 12 personer.

Tidpunkt: 16.10.2020-28.8.2021.
Innehåll: Ismo Hölttö (f. 1940) utövade fotografering vid sidan om sitt arbete som guldsmed. I 1960-talets Finland levde man i en brytningstid. Landet höll på att utvecklas till en välfärdsstat i och med socialskydd och de första försöken med grundskolan. Helsingfors växte och landsbygden tömdes. Nya bostadsområden bildades i förorterna och i centrum revs gamla byggnader. Omvärlden kom närmare genom TV:n. Man följde med Vietnamkriget, striderna i Biafra och kalla krigets hot, men samtidigt även nya resultat inom vetenskapen, som rymdfärder. Ungdomarna radikaliserades och marknadsförings- och konsumtionssamhällets uppkomst påverkade sättet att leva. Utställningens säregna och fina fotografier åskådliggör stadsbornas liv och möten.

Läroplan: K1, K2, K4, historia, samhällslära.

Förfrågningar och bokningar: hkm.peda@hel.fi

Kontaktperson

Evenemangsarrangören

Helsingfors stadsmuseum

Helsingfors stadsmuseum berättar om gångna tider och forna helsingforsbor.

Tid och plats

Lataa kalenteriisi fre 16.10.2020 till fre 1.1.2021 Lataa kalenteriisi
Villa Hagasund
Mannerheimvägen 13 b

Bokningsförfrågan