Det mest värdefulla? Deltagande drama nu som video

ons 20.1. – fre 28.5.2021
Det mest värdefulla? Deltagander drama
På våren måste föreställningarna av det deltagande dramat i utställningen Sinnesstämning avbrytas. Dramat inspelades på hösten och finns nu att beställa avgiftsfritt samt ett pedagogiskt materialpaket. OBS! Videon har svensk text.

Innehåll: Det deltagande dramat berättar om hurdana sinnesstämningar det var i Helsingfors under krigsåren och hur man upplevde evakueringen av barn och konstverk. En hemlig underrättelsetjänst, dit man hade värvat tusentals stadsbor, kartlade medborgarnas stämningar. Eleverna kan reflektera över dessa krigstida fenomen och hitta paralleller till vår egen tid. Föreställningen för tittaren runt i utställningslokalen. Dramat täcker tidsperioden 1939-1945.

Dramat har gjorts i samarbete med DOT rf.

Målgrupp: årskurs 7-9 och andra stadiet

Läroplan: K1, K2, K3, K4, humanistisk-samhälleliga ämnen, modersmål och litteratur.

Beställningar: via Kultus-kalendern.

Andra förfrågningar: hkm.peda@hel.fi

Mer om föreställningen: info@dotdot.fi, www.dotdot.fi

Kontaktperson

Evenemangsarrangören

Helsingfors stadsmuseum

Helsingfors stadsmuseum berättar om gångna tider och forna helsingforsbor.

Tid och plats

Lataa kalenteriisi ons 20.1.2021 till fre 28.5.2021 Lataa kalenteriisi

Bokningsförfrågan