Upptäckarpromenader

Konstverkstäder utomhus
fre 16.10.2020 – fre 28.5.2021
Upptäckarpromenader | Konstverkstäder utomhus
Fotograf: Stiftelsen Pro Artibus | Kia Orama
I konstverkstaden Upptäckarpromenader kommer några av oss* till er skolgård och arrangerar konstverkstäder utomhus vid skolan och i närområdet.

Verkstaden byggs upp av två separata träffar. Den första gången bekantar vi oss med omgivningen genom olika observationsövningar. Vi ser på bekanta saker med nya ögon och övar oss i att få syn på detaljer på ett lekfullt sätt. Den första träffen kulminerar i en fotograferingsövning. Fysiska utskrifter av de fotografier eleverna tog under träff 1 utgör materialet för träff 2, då vi jobbar med narrativer bestående av bilder och text, och bygger en utställningshelhet på samma platser där fotografierna i första hand tagits.

Målsättningen med verkstaden är att se något överraskande i det bekanta och lägga märke till detaljer. Ge tid åt och undersöka det som vi ofta ignorerar som alldagligt. Öva oss i att beskriva något bekant på ett nytt sätt.

Plats: er skolgård med omgivning
Tid: läsåret 2020–21
Primär målgrupp: åk 3–6, men verkstaden kan justeras även för andra åldrar

* ett gäng bildkonstpedagoger och konstnärer som jobbar som freelance verkstadsguider vid Sinne

Kontaktperson

Kia Orama
040 529 8656

Evenemangsarrangören

Sinne

Sinne är en plats för finländsk och internationell samtidskonst. Tyngdpunkten ligger främst på ung och experimentell konst. Verksamheten drivs av Stiftelsen Pro Artibus, som är en fristående del av Svenska kulturfondens organisation.

Tid och plats

Lataa kalenteriisi fre 16.10.2020 08:00 till fre 28.5.2021 16:00Lataa kalenteriisi
Sinne
Stora Robertsgatan 16, 00120 Helsingfors