5X2 OCH 2X5 -KONSTUNDERVISNING I ANNEGÅRDEN

mån 31.8. – fre 11.12.2020
5x2 kuvataiteen ryhmä
Fotograf: Roi Ruuskanen
Helsingfors stad erbjuder åt stadens lågstadieklasser kostnadsfri konstundervisning. Kurserna är antingen fem veckor långa (2 timmar/vecka) eller två veckor långa (5 timmar/vecka). Varje klass har möjlighet att delta i 5x2-undervisningen en gång under sin lågstadietid. De svenskspråkiga kurserna hålls på onsdagar.

CORONA SITUATIONEN
Annegårdens 5x2 och 2x5 konstundervisning under läsåret 2020-2021 eftersträvas i första hand att ordnas som vanligt. Undervisningen följer de utsatta Corona-begränsningarna, vilket kan leda till eventuella förändringar i förverkligandet av kurserna.

VADÅ 5x2 OCH 2x5 KONSTUNDERVISNING?
Med på 5x2 kurserna ryms lågstadieklasser av alla former och storlekar. Den deltagande klassen delas in i mindre grupper, vilka studerar olika konstformer. För att kunna delta i konstundervisningen måste klassen kunna binda sig till alla fem lärotillfällen. Varje klass har möjlighet att delta en gång i konstundervisningen.

En del av 5x2 konstundervisningen görs på Annegården i 2x5 formen. Till dessa kurser kommer klasserna endast två gånger, men en kursdag är längden av fem lärotimmar (kl. 9.15-13.30). Till dessa kurser tas i huvudsak endast femte- och sjätteklassister, eftersom de långa och intensiva dagarna är inte endast givande, men också krävande. Till 2x5 kurserna tas matsäck med.

På Annegården studerar klassen i flera mindre grupper, och grupperna studerar olika konstformer. Grupperna är de samma under hela kursen. Konstämnena varierar från bildkonsten till mediakonst och scenkonst. Samarbete mellan ämnena kan också förekomma.

Konstlärarna gör själva läroplanerna för sina 5x2 eller 2x5 kurser, och ansvarar för att undervisningens mål uppnås. Varje år har Annegården även gemensamma undervisningsteman, som läraren kan ha baserat sina kurser på. Ifall ni har ett aktuellt ämne eller fenomen ni önskar att skall behandlas på kurserna, berätta om detta i förväg åt konstläraren.

Största delen av Annegårdens lärare är konstnärer, och en del av dem har en pedagogisk utbildning i sin egen konstform. Konstlärarnas personliga och yrkesmässiga relation till konsten reflekteras i hela Annegårdens atmosfär. Årligen besöker ca 200 klasser Annegårdens 5x2 konstundervisning, alltså över 3500 elever.

ANNEGÅRDENS KONSTÄMNEN
Kursutbudet på Annegården varierar något från år till år. Under vissa perioder erbjuder vi även inter-konstnärliga helheter från fall till fall. När alla klasser har anmälts informerar kursplaneraren er klass om de valda konstämnena i ett skilt meddelande.

Läsåret 2020-2021 erbjuds följande konstämnen på svenska på Annegården:
Bildkonst
Dans
Teater

PERIODER
I hösten 2020 och våren 2021 ordnas två perioder av 5x2 undervisning och två intensiva perioder av 2x5 undervisning. De svenskspråkiga kurserna hålls på onsdagar.

HÖSTEN 2020
5x2:
Period I - Vecka 36-40
Period II - Vecka 41 och 43-46
2x5:
Period III - Vecka 47-48
Period IV - Vecka 49-50

VÅREN 2021
5x2:
Period I - Vecka 2-6
Period II - Vecka 7, 9-12
2x5:
Period III - Vecka 13/14-15
Period IV - Vecka 15/16-16/17

HUR ANMÄLER JAG MIN KLASS?
Välj vilken helhet som passar din klass (2x5 eller 5x2) från länken och fyll i anmälningsblanketten (länken tar dig till Kultus finskspråkiga sida, var anmälningsblanketten finns). De svenskspråkiga kurserna hålls på onsdagar:

Hösten 2020: https://www.kultus.fi/fi/tapahtumat/7120/5x2-ja-2x5-taidekurssit-annanta...
Våren 2021: https://www.kultus.fi/fi/tapahtumat/7351/5x2-ja-2x5-taidekurssit-annanta...

OBS! Anmälan är bindande. Du kollar väl klassens och skolans eventuella andra program före du fyller i anmälan.

Kontaktperson

Roi Ruuskanen
0405229253

Evenemangsarrangören

Annegården

Annegårdens konstcentrum är ett konsthus för barn och unga i Helsingfors centrum. I Annegården ges konstundervisning, hålls utställningar samt arrangeras dans- och teaterföreställningar. Utöver det har Annegården mycket samarbete med skolorna.

Tid och plats

Lataa kalenteriisi mån 31.8.2020 09:15 till fre 11.12.2020 13:30Lataa kalenteriisi
Annegården
Annegatan 30, 00100 Helsingfors
    

Information

Huvudkategori
Primär målgrupp
Språk
Typ av evenemang