Museum of Becoming

tis 2.6.2020 – mån 11.1.2021
Museum_of_Becoming
Fotograf: Terike Haapoja
Laura Gustavsson och Terike Haapoja forskar i sin utställning i nya sätt att vara människa.

Under guidningen bekantar vi oss med utställningen av Laura Gustavsson och Terike Haapoja som undersöker nya sätt att se på människan och hennes förhållande till miljön, andra arter och framtiden.

Huvudteman i utställningen, som består av stora installationer, är människans förhållande till djuren, mänsklighetens skörhet samt nya sätt att vara människa på i världen.

HAM erbjuder läromedel till utställningen. Guidning i utställningen, 25 €.

Utställningen är en del av Helsingforsbiennalens utbud.

Kontaktperson

(09) 310 87003 ma–to klo 9–12 ja 13–15

Evenemangsarrangören

HAM Helsingfors konstmuseum

HAM Helsingfors konstmuseum förvaltar helsingforsarnas egen konstsamling som innehåller över 9 000 konstverk. Närmare hälften av samlingen är till invånarnas glädje placerad i parker, på gator, i ämbetsverk, hälsovårdsstationer, skolor och bibliotek. De utställningar som HAM ordnar i Tennispalatset fokuserar på modern konst och samtidskonst. Inträdesavgiften till HAM är gratis för under 18-åringar och för lärare och assistenter som ledsagar undervisningsgruppen. En konstverkstad och en guidning till skolelevspris ges klasser som går i grundskolan och andra stadiet, ifall minst hälften av gruppen är under 18 år.

Tid och plats

Lataa kalenteriisi tis 2.6.2020 11:00 till mån 11.1.2021 19:00Lataa kalenteriisi
HAM
Södra järnvägsgatan 8, 00100 Helsingfors www.hamhelsinki.fi