Tölö under kriget -rundvandring

tis 4. – fre 28.5.2021
Luthersgatan 4 efter bombningen 6.-7.2.1944.
Fotograf: SA-kuva.
Tölö-rundvandring erbjuds under våren 2021 endast på finska.

Plats: Rundvandringen börjar utanför Villa Hagasund, Mannerheimvägen 13 b och avslutas vid Hesperiaesplanaden

Målgrupp: Högre och 2. stadiet.

Tidpunkt: 4.5.-28.5.2021 tis-fre, ca 1 timme. OBS Max 10 personer.

Innehåll: Under vandringen bekantar man sig med krigsårens Tölö, Utgångspunkten för utställningen är i den, av civla utförda, hemliga unddrrrättelsetjänsten för sinnesstämningar, med vilket man strävade efter att kartlägga medborgarnas tankar på hemmafronten.
Speciellt evakueringarna syns i Tölö, vars stenhus tömdes av invånare och de värdefullaste delarna Nationalmuseets samnlingar fördes ut till landsbygden. På vandringen funderar vi på hurdan vardagen var för Tölöborna som stannade kvar i staden under vinter- och fortsättningskriget? Vad hände de i stenhusens källare, i sjukhusen och i parkerna? Var ser man forfarande spår av kriget?

Läroplan: K1, K2, K4. Historia, samhällslära.

Förfrågningar och bokningar: hkm.peda@hel.fi

Kontaktperson

Evenemangsarrangören

Helsingfors stadsmuseum

Helsingfors stadsmuseum berättar om gångna tider och forna helsingforsbor.

Tid och plats

Lataa kalenteriisi tis 4.5.2021 till fre 28.5.2021 Lataa kalenteriisi
Villa Hagasund
Mannerheimvägen 13 b

Bokningsförfrågan

    

Information

Primär målgrupp
Språk
Typ av evenemang
Programmets längd
60min