Konstverkstad Konstruera

tis 25.2. – tors 26.3.2020
Utställningsbygget under process
Verk: Utställningsbygget under process
I rummet ser vi olika objekt som är ihopkopplade till en omfamningsrörelse. Utställningen byggs upp av element med sinsemellan oväntade kopplingar. De ställer oss frågan: Vad är det som håller ihop oss? Hur är vi kopplade till varandra och till omgivningen?

Verkstadshelheten byggs upp av besök i utställningen och verkstadsarbete där vi genom samarbetsövningar skapar temporära bilder och konstruktioner.

Stiftelsen Pro Artibus tar initiativet att lyfta fram unga konstnärer som är på väg att utexamineras. Emelie Luostarinen (f. 1987 Stockholm, Sverige) bor och arbetar i Helsingfors. I sin konst är hon intresserad av det som finns men inte syns, av finfördelade kopplingar som får till synes olika element eller händelser att hänga ihop.

Kontaktperson

Kia Orama
040 529 8656

Evenemangsarrangören

Sinne

Sinne är en plats för finländsk och internationell samtidskonst. Tyngdpunkten ligger främst på ung och experimentell konst. Verksamheten drivs av Stiftelsen Pro Artibus, som är en fristående del av Svenska kulturfondens organisation.

Tid och plats

Lataa kalenteriisi tis 25.2.2020 08:00 till tors 26.3.2020 16:00Lataa kalenteriisi
Sinne
Stora Robertsgatan 16, 00120 Helsingfors
    

Information

Huvudkategori
Primär målgrupp
Fenomen
Språk
Typ av evenemang
Programmets längd
70min