Registrering av kroppen

– det finländska passets historia
fre 17.1. – sön 24.5.2020
Bild: Riksarkivets samlingar
Fotograf: Riksarkivets samlingar
Ett pass ger rytm åt och möjliggör kroppens rörelser. Det är ett dokument som öppnar dörrar, men bara om kroppen klart knyts samman med passet. När den myndighet som på 1800-talet beviljade ett pass identifierades med ornament och stämplar fanns det knappast andra uppgifter om innehavaren än namnet.

Obs!

I enlighet med Finlands statsrådets riktlinjer av den 16 mars 2020 stänger Finlands fotografiska museum för kunderna från och med tisdag den 17 mars 2020.

Museet öppnar på nytt när statsrådet ger tillstånd till det. Vi informerar separat om när museet öppnar.

Titta, kommentera och utnyttja våra fotografier på internet:
https://www.valokuvataiteenmuseo.fi/sv/samlingar

***

Först kring 1 världskriget lades ett fotografi till passet för att underlätta identifieringen av innehavaren. Under de första decennierna kunde passfotot bestå av studioporträtt, ursprungligen avsedda för privatbruk, utomhusfoton tagna av byfotografen eller ansikten utklippta från ett bröllopsfoto.

Först efter andra världskriget började man standardisera passfotot till en egen bildtyp, som härstammar från 1800-talets kriminalistik och antropometri. Det biometriska passets ankomst fortsatte registreringen av kroppen som en del av ett rese- och identifikationsdokument, nu alltmer i en maskinläsbar form.

Trots att passets historia är komplex har det fortfarande samma funktion som förr: å ena sidan ett rekommendationsbrev från den som beviljar passet, med syfte att öppna dörrar för innehavaren, och å andra sidan ett identifikationsdokument som svarar på frågan: Vem är du?

Registrering av kroppen – det finländska passets historia är en utställning om det finländska passets historia samproducerad av projektet Banaali valvonta (Banal kontroll), som finansieras av Finlands Akademi, och Finlands fotografiska museum.

Utställningens kuratorer: Asko Lehmuskallio (biträdande professor, Tammerfors universitet), Paula Haara (forskare, Tammerfors universitet), Tiina Rauhala (intendent, Finlands fotografiska museum), Anna Björklund (kuratorpraktikant, Finlands fotografiska museum) och Max Fritze (samlingsamanuens, Finlands fotografiska museum).

Evenemangsarrangören

Finlands Fotografiska Museum

Finlands fotografiska museum är ett riksomfattande specialmuseum för fotografi. Med utställningar, samlingsförvaltning, forskning, utbildning och ett brett urval publik- och samhällsprogram strävar museet till att marknadsföra och fostra fotografisk konst och kultur i Finland. Museet, som grundades på initiativ av organisationer inom fotobranschen, inledde sin verksamhet 1969. Museets engagemangs- och utbildningsprogram strävar att skapa en ökad medvetenhet och förståelse för fotografi och visuell kultur i samhället genom att skapa innovativa tillfällen för alla människor att ta del av museets utställningar och program, både som publik och deltagare. Museet strävar även till att skapa tillfällen för meningsfulla utbyten mellan konstnärer och publik.

Tid och plats

Lataa kalenteriisi fre 17.1.2020 till sön 24.5.2020 Lataa kalenteriisi
    

Information

Läroplanens ämnesområde
Typ av evenemang
Pris för elevgrupper
Skolelevsguidningar: 45 € (barn under 18 år).