Sinnestämning - Helsingfors 1939-1945

fre 18.10.2019 – sön 30.8.2020
Efter bombnedslag vid Agricolagatan 9.7.1941.
Fotograf: Saima Lappalainen
Utställning och temaguidning om sinnesstämningar under krigsåren i Helsingfors. Under åren 1939-1945 förändrades både stadsbilden och de mentala stämningarna radikalt.

Plats: Villa Hagasund, Mannerheimvägen 13 b.
Målgrupp: åk 7.-9., gymnasium och 2. stadiet. OBS! Max 12 personer.
Tidpunkt: 18.10.2019-30.8.2020.
Innehåll: Helsingforsarna försökte leva såsom förr under krigsåren, men de viktigaste skatterna - människorna och kulturegendomen - evakuerades från huvudstaden. Utställningen berättar vilka effekter händelserna hade på invånarnas sinnestämningar. Hur kändes det att bo i en stad som utsattes för bombningar? Hur var det att söka skydd eller att promenera mitt i förstörelsen? Hur påverkades man av att se skadade och invalidiserade människor? Guidningen slutar i ett kontor som utför utredningar om krigstida sinnesstämningar. Där kan besökarna reflektera och diskutera om det de upplevt på museet.
Läroplan: K1, K2, K4, åk 7.-9., gymnasium och 2. stadiet, historia, samhällslära, modersmål och litteratur.
Förfrågningar och bokningar: hkm.peda@hel.fi.

Kontaktperson

Evenemangsarrangören

Helsingfors stadsmuseum

Helsingfors stadsmuseum berättar om gångna tider och forna helsingforsbor.

Tid och plats

Lataa kalenteriisi fre 18.10.2019 till sön 30.8.2020 Lataa kalenteriisi
Villa Hagasund
Mannerheimvägen 13 b.

Bokningsförfrågan