Empatispel

i Flaskpost från Kurvin -utställningen
tis 4.2. – fre 27.3.2020
Pullopostia Kurvista -näyttelystä.
Artist: J. K. Harju.
Workshoppar i februari-mars 2020 i utställningen om J. K. Harjus berättelser och liv i Helsingfors. Utställningen avslutas 29.3.2020.

Plats: Helsingfors stadsmuseum, Alexandersgatan 16, 4. vån.
Tidpunkt: februari-mars 2020.
Målgrupp: åk 7-9, gymnasium, 2. stadiet.
Innehåll: Johan Knut Harju (1910-1976) var en självärd skrivare och upptecknare av traditioner, men också en bostadslös alkoholist som i flera decennier dokumenterade livet på Helsingfors gator, i härgbärgen, under broar och i dåtida centraler för vård av rusmedelsmissbrukare. Harju var luffarnas Lönnrot, en iakttagare och en målmedveten dokumenterare. Hans fint illustrerade anteckningsböcker förvaras i Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto. I stadsmuseets utställning i fjärde våningen presenteras böckernas innehåll nu första gången för den stora allmänheten.
Stränderna i Sörnäs, gatorna i Berghäll och de stinkande madrasserna i Liekkihotelli i Gräsviken väcks till liv och ger läsarna och åskådarna en takeställare. Har man gjort tillräckligt under de senaste femtio åren för att få slut bostadslösheten eller för att utveckla behandlingsformer vid alkoholmissbruk?
Workshopparna...
Läroplan: K1, K2, K4, kl 7-9, högre stadiet, gymnasium och 2. andra stadiet, historia, samhällslära.
Förfrågningar och bokningar: hkm.peda@hel.fi och via Kultus-kalendern.

Kontaktperson

Evenemangsarrangören

Helsingfors stadsmuseum

Helsingfors stadsmuseum berättar om gångna tider och forna helsingforsbor.

Tid och plats

Lataa kalenteriisi tis 4.2.2020 till fre 27.3.2020 Lataa kalenteriisi
Helsingfors stadsmuseum
Alexandersgatan 16, 4. vån.