Regionteatern Väst: Matsalen (Sverige)

En dansföreställning och verkstad, klasserna 2-5
ons 30.10. – fre 1.11.2019
Matsalen
Fotograf: Håkan Larsson
Ett bekant rum. Starka koder och inbyggda rörelsemönster. Invanda roller. Att äta tillsammans är en stark socialiseringsprocess. I dansföreställningen Matsalen får publiken och dansarna tillsammans komma överens om nya regler. Vilka normer går att omförhandla? Med hjälp av allas kroppar och videoprojektioner undersöks innebörden i vardagliga koreografier som publiken hanterar varje dag.

Genom att vända och vrida på vanliga saker – ett saltkar, en tallrik, en stol – kanske vi kan låta fantasin ge sakerna nya användningsområden, och samtidigt se oss själva förhålla oss till varandra på nya sätt. Även relationen mellan dansarna och publiken omprövas. I Matsalen finns inga sittplatser, alla i publiken rör sig runt i rummet under föreställningens gång. För den som har svårt att röra sig finns givetvis alternativ.

Strax efter föreställningen hålls en kort verkstad med Björn Säfsten och Monica Milocco.

Föreställningen är ett samarbetsprojekt mellan Regionteater Väst, GöteborgsOperan och Tanssin talo i Helsinki.

Björn Säfsten har arbetat som koreograf och dansare sedan 2003, och även forskat i koreografi på Umeå konsthögskola. Senaste verket Idiots hade premiär på MDT i Stockholm och turnerar hösten 2015 till bland annat Spanien och Vitryssland. Säfsten är särskilt intresserad av hur kropp produceras genom språket och hur språket formar vår idé om världen. Han använder även koreografi som ett sätt att skapa representations- och normkritik. Matsalen är Björn Säfstens första verk för Regionteater Väst.

Företrädande grupp: Regionteatern Väst
Idé & koncept: Björn Säfsten & Lisa Tan
Ljusdesign: Christian Abrahamsson
Koreografi: Björn Säfsten
Scenografi & ljud: Lisa Tan
Kostym: Björn Säfsten, Sara Nilsson

Kontaktperson

Pirjetta Mulari
050 5643553

Evenemangsarrangören

Annegården

Annegårdens konstcentrum är ett konsthus för barn och unga i Helsingfors centrum. I Annegården ges konstundervisning, hålls utställningar samt arrangeras dans- och teaterföreställningar. Utöver det har Annegården mycket samarbete med skolorna.

Tid och plats

Annegården
Annegatan 30