SINNESSTÄMNINGAR 1939-45 (FI/SVE)

tis 22.10. – tors 12.12.2019
Pommituksen tuhoja Agricolankadulla 9.7.1941.
Fotograf: Saima Lappalainen
Utställning och temaguidning om sinnesstämningar under krigsåren i Helsingfors. Under åren 1939-45 förändrades både stadsbilden och de mentala stämningarna radikalt.

Plats: Villa Hagasund, Mannerheimvägen 13 b.
Tidpunkt: 18.10.2019-30.8.2020.
Målgrupp: åk 7.-9, gymnasium, 2. stadiet.
Innehåll: Helsingforsarna försökte leva såsom förr under krigsåren, men de viktigaste skatterna – människorna och kulturegendomen – evakuerades från huvudstaden. Utställningen berättar vilka effekter händelserna hade på invånarnas sinnesstämningar. Hur kändes det att bo i en stad som utsattes för bombningar? Hur var det att söka skydd eller att promenera mitt i förstörelsen? Hur påverkades man av att se skadade och invalidiserade människor? Guidningen slutar i ett kontor som utför utredningar om krigstida sinnesstämningar. Där kan besökarna reflektera och diskutera om det de upplevt på museet.
Läroplan: K1, K2, K4, kl 7-9, högre stadiet och 2. stadiet, historia.

Bokningar: https://www.kultus.fi/fi/tapahtumat/6405/mieliala-helsinki-1938-45-fisve

Förfrågningar: hkm.peda@hel.fi

Utställningen öppnas samtidigt i två museer. I HAM visas fotografier och bildkonst från krigsåren. I Villa Hagasund behandlas evakueringen av människor och konstverk under krigstiden. Utställningens kurator är fil.dr. författaren Anna Kortelainen. HAMs utställning avslutas 20.12.2019.

Kontaktperson

Evenemangsarrangören

Tid och plats

Lataa kalenteriisi tis 22.10.2019 till tors 12.12.2019 Lataa kalenteriisi
Hakasalmen huvila
Mannerheimintie 13 b
    

Information

Primär målgrupp
Språk
Typ av evenemang
Pris för elevgrupper
8€ / besökare
Programmets längd
50min