Sinnesstämningar – Helsingfors 1939-45

fre 18.10. – fre 20.12.2019
Helene Schjerfbeck: Kahvilassa, 1940
Fotograf: Hanna Kukorelli, verk: Kahvilassa, 1940 (yksityiskohta), artist: Helene Schjerfbeck
Utställningen Sinnesstämningar visar ett nytt synsätt på krigsåren i Helsingfors.

Under åren 1939-45 förändrades stadens uttryck och mentala stämning radikalt. Konsten erbjöd en plattform där både vardagen och förändringarna som kriget medförde kunde bearbetas.

Utställningen öppnas samtidigt i två museer. I HAM visas fotografier och bildkonst från krigsåren. I Helsingfors stads museum Villa Hagasund behandlas evakueringen av människor och konstverk under krigstiden. Utställningens kurator är fil.dr. författaren Anne Kortelainen.

Under guidningen diskuterar vi stämningar som krigsåren medförde. Vi undersöker hur man uttryckte sinnesstämningar i konsten samt förändringarna i stadsbilden och konstnärernas liv. Vi erbjuder läromaterial till utställningen.

Bokningar hamvaraukset@hel.fi eller tfn 09 310 87003 (mån-tor kl. 9–12 och 13–15).

Opastukset on osa Pääsy sallittu -kampanjaa ja suunnattu 2. asteen opiskelijoille.

Kontaktperson

09 310 87003 ma–to klo 9–12 ja 13–15.

Evenemangsarrangören

HAM Helsingfors konstmuseum

HAM Helsingfors konstmuseum förvaltar helsingforsarnas egen konstsamling som innehåller över 9 000 konstverk. Närmare hälften av samlingen är till invånarnas glädje placerad i parker, på gator, i ämbetsverk, hälsovårdsstationer, skolor och bibliotek. De utställningar som HAM ordnar i Tennispalatset fokuserar på modern konst och samtidskonst. Inträdesavgiften till HAM är gratis för under 18-åringar och för lärare och assistenter som ledsagar undervisningsgruppen. En konstverkstad och en guidning till skolelevspris ges klasser som går i grundskolan och andra stadiet, ifall minst hälften av gruppen är under 18 år.

Tid och plats

Lataa kalenteriisi fre 18.10.2019 11:00 till fre 20.12.2019 19:00Lataa kalenteriisi
HAM
Södra järnvägsgatan 8, 00100 Helsingfors www.hamhelsinki.fi