JOSEF FRANK

tis 1.1. – sön 17.3.2019
Photo Credits: Svenskt Tenn
Fotograf: Photo Credits: Svenskt Tenn
Designmuseets huvudsakliga utställning skapar en dialog mellan Josef Franks arkitektur och formgivning Designmuseet presenterar i höst den österrikiskbördige arkitekten-formgivaren Josef Franks (1885-1967) produktion inom arkitektur, stadsplanering, möbelformgivning och textildesign. Frank är en ikon, vars verk fortfarande definierar vår uppfattning av formgivningen i det efterkrigstida Skandinavien. Han började sin bana som modernist, men kom senare att fästa tonvikten vid slumpens betydelse, intryck från historien och främmande kulturer samt inredningens anpassning till ett föränderligt liv. Designmuseets utställning öppnar Franks flexibla och fria formgivningsuppfattning.

Utställningen som produceras av MAK, Österrikes museum för konstindustri och samtidskonst, är alla tiders digraste översikt av Franks verk och arbetssätt. Den omfattar föremål ur väsentliga österrikiska samlingar samt material från svenska Svenskt Tenns arkiv. Utställningens kuratorer är arkitekt Hermann Czech och amanuens Sebastian Hackenschmidt och i Helsingfors förverkligas den i MAKs Designmuseets samarbete.

”Josef Frank var formgivningens stora humanist, som i egenskap av arkitekt koncentrerade sig bl. a. på social bostadsproduktion. Franks personliga historia, medlem i Wiens judiska minoritet och flykten till Sverige som följd av 1930-talets antisemitism lämnande djupa spår också i hans formgivningsfilosofi. Både Franks tänkande och hans estetik är mycket aktuella igen idag”, konstaterar Anna Vihma som är utställningens ansvariga kurator vid Designmuseet. För Designmuseets utställnings arkitektur ansvarar Hanni Koroma.

Kontaktperson

Designmuseon info
09 6220540

Evenemangsarrangören

Designmuseet

Designmuseet är ett specialmuseum för formgivning i Finland. Museet förestår en designsamling och ansvarar för branschens forskningsverksamhet, utvecklingens dokumentering och förverkligandet av utställningar om formgivningens historia och nuläge. Museet grundades år 1873 som undervisningsamling för konstindustrin. I den nuvarande fastigheten, som ritades av arkitekten Gustaf Nyström år 1894, är museet verksamt sedan år 1978. Museet underhålls av stiftelsen för konstindustrimuseet, som grundades år 1989.

Tid och plats

Lataa kalenteriisi tis 1.1.2019 11:00 till sön 17.3.2019 18:00Lataa kalenteriisi
Designmuseet
Högbergsgatan 23
    

Information

Just nu
Huvudkategori
Primär målgrupp
Typ av evenemang
Pris för elevgrupper
Barn under 18-år 0 €