Framsida Inlärningens kulturkalender
Ange dina nyckelord
Etsi

Helsingfors 1878 -spel

Histoira med hjälp av förstärkt verklighet
mån 21.1. – fre 31.5.2019
Helsinki 1878 -spel.

Plats: Smakbitar från Helsingfors -utställning, Alexandersgatan 16, 2. vån.

Målgrupp: elever från klass 5. uppåt samt alla som är intresserade av Helsingfors historia.
Innehåll: I Smakbitar från Helsingfors -utställiningen finns en miniatyrmodell över Helsingfors 1878. Stadsmuseet och ExoveDesign Ab har utvecklat runt modellen en lärmiljö där man kan använda förstärkt verklighet. Spelet har planerats främst för 10-12-åringar, men det lämpar sig för alla som tycker om spel och historia. I spelet möter man båda kända och okända helsingforsare från förr och får hjälpa dem att lösa olika dilemman. Spelaren råkar på barn, vuxna och olika yrkesgrupper och blir bekant med tidstypiska fenomen. Spelet spelas med en pekplatta, antingen ensam elleri i fyra grupper. Spelandet kan ingå som en programpunkt på en guidad visning. Elever från Aurinkolahden peruskoulu och Kruununhaan yläaste har deltagit i planeringen. Spelet har texter på finska, svenska och engelska och speltiden är cirka 10 minuter.
Förfrågningar: hkm.peda@hel.fi

Kontaktperson

Evenemangsarrangören

Helsingfors stadsmuseum

Helsingfors stadsmuseum berättar om gångna tider och forna helsingforsbor.

Tid och plats

Lataa kalenteriisi mån 21.1.2019 till fre 31.5.2019 Lataa kalenteriisi
Helsingfors stadsmuseum
Alexandersgatan 16

Bokningsförfrågan