Framsida Inlärningens kulturkalender
Ange dina nyckelord
Etsi

Konstverkstad: Ellen Thesleff

Stadsbilder i grafik - konstverkstad
tis 30.4. – tis 31.12.2019
Ellen Thesleff
Fotograf: Hanna Kukorelli, verk: Helsingin satama, 1912, artist: Ellen Thesleff
Ellen Thesleff (1869–1954) var radikal, hon gjorde som hon ville och levde för konsten. Hon var en av Finlands första symbolister och expressionister.

Vi bekantar oss med Ellen Thesleffs konst i utställningen. I konstverkstaden prövar vi på olika grafiska högtryckstekniker. Vi gör unika bilder i monotypi- eller linoleumsnittsteknik.

Kontaktperson

09 310 87003

Evenemangsarrangören

HAM

HAM Helsingfors konstmuseum förvaltar helsingforsarnas egen konstsamling som innehåller över 9 000 konstverk. Närmare hälften av samlingen är till invånarnas glädje placerad i parker, på gator, i ämbetsverk, hälsovårdsstationer, skolor och bibliotek. De utställningar som HAM ordnar i Tennispalatset fokuserar på modern konst och samtidskonst. Tove Janssons fresker med festmotiv visas permanent på HAM fr.o.m.januari.

Tid och plats

Lataa kalenteriisi tis 30.4.2019 till tis 31.12.2019 Lataa kalenteriisi
HAM
Södra järnvägsgatan 8, 00100 Helsingfors www.hamhelsinki.fi