Framsida Inlärningens kulturkalender
Ange dina nyckelord
Etsi

Konstverkstad: Pawel Althamer

Vi bygger en miniatyrvärld - konstverkstad
tis 2.4. – fre 6.9.2019
Pawel Althamer
Fotograf: Jens Ziehe, verk: Mezalia, 2007/2010 ©Pawel Althamer, Jacek Taszakow, artist: Pawel Althamer
Utställningen med den polska konstnären Paweł Althamers (f. 1967) visar hans mångsidiga och överraskande verk från tre årtionden. Att leka tillsammans är det viktigaste i konstnärens arbete, inte hur slutresultatet ser ut. På utställningen visas skulpturer, installationer, inspelningar av samhällskonstprojekt samt miniatyrvärldar.

Vi bekantar oss med Paweł Althamers lekfulla verk i utställningen. I konstverkstaden bygger vi en gemensam miniatyrvärld.

Åldersrekommendation: lågstadiet, högstadiet, gymnasiet och 2. stadiet
Tidpunkt: 29.3.-8.9.2019
Längd: 1,5 timme
Pris: 35 €

Kontaktperson

09 310 87003

Evenemangsarrangören

HAM Helsingfors konstmuseum

HAM Helsingfors konstmuseum förvaltar helsingforsarnas egen konstsamling som innehåller över 9 000 konstverk. Närmare hälften av samlingen är till invånarnas glädje placerad i parker, på gator, i ämbetsverk, hälsovårdsstationer, skolor och bibliotek. De utställningar som HAM ordnar i Tennispalatset fokuserar på modern konst och samtidskonst. Tove Janssons fresker med festmotiv visas permanent på HAM fr.o.m.januari.

Tid och plats

Lataa kalenteriisi tis 2.4.2019 till fre 6.9.2019 Lataa kalenteriisi
HAM
Södra järnvägsgatan 8, 00100 Helsingfors www.hamhelsinki.fi