Framsida Inlärningens kulturkalender
Ange dina nyckelord
Etsi

Den sorglösa staden

Scener ur 1920-talets Helsingfors
tis 18.9.2018 – fre 31.5.2019
Den sorglösa staden. Foto Elantos samling. Helsingfors stadsmuseum.

Plats: Villa Hagasund, Mannerheimvägen 13 b.
Målgrupp: åk 4.-9, gymnasier och 2 stadiet, max 25 elever.
Tidpunkt: tis-fre fr.o.m. kl. 9. Guidningen räcker ca 50 min.
Innehåll: Utställningen beskriver 1920-talets Helsingfors från många olika synvinklar; stadens tillväxt, den inhemska produktionen, rådande ideologier och värderingark förändringar i samhället, fritiden osv. Fem olika "guidepersonligheter" Masa, Alli Nicke, Erik och Elsa, representerar varierande synvinklar på tidens fenomen. Man kan antingen boka en gemensam rundvandring för hela gruppen eller så kan klassen delas i 3-5 grupper, vilka självständigt bekantar sig med en av personerna från 1920-talet. Avslutningsvis ordnas en kort slutdiskussion där man knyter ihop trådarna.
Läroplan: K1, K2, K4.
Åk 7-9 historia I2, I3, I4, samhällslära I2, bildkonst I2, modersmål I2, I4.
Gymnasium: historia HI1, HI3, samhällslära SL1, SL4, bildkonst KU1, KU2, modersmål MO2, MO3, MO5.
Utställningen passar bra till fenomenlärning, t.ex. studier i historia, samhällslära, modersmål och bildkonst.
Förfrågningar och bokningar: hkm.peda@hel.fi

Kontaktperson

Evenemangsarrangören

Helsingfors stadsmuseum

Helsingfors stadsmuseum berättar om gångna tider och forna helsingforsbor.

Tid och plats

Lataa kalenteriisi tis 18.9.2018 09:00 till fre 31.5.2019 16:00Lataa kalenteriisi
Villa Hagasund
Mannerheimvägen 13 b

Bokningsförfrågan