Framsida Inlärningens kulturkalender
Ange dina nyckelord
Etsi

Den sorglösa staden

Scener ur 1920-talets Helsingfors
tis 18.9.2018 – fre 31.5.2019
Den sorglösa staden. Foto Elantos samling. Helsingfors stadsmuseum.

Plats: Villa Hagasund, Mannerheimvägen 13 b.
Målgrupp: åk 7.-9, gymnasier och 2 stadiet, max 25 elever.
Tidpunkt: fr.o.m. 18.9.2018 kl. 9. Guidningen räcker ca 50 min.
Innehåll: Utställningen beskriver 1920-talets Helsingfors från många olika synvinklar. Följande teman behandlas: stadens tillväxt, den inhemska produktionen, rådande ideologier och värderingar, förändringar i samhället, fritiden osv. Fem olika guidepersonligheter representerar varierande synvinklar på tidens fenomen. Man kan antingen boka en gemensam rundvandring för hela gruppen eller så kan klassen delas i 3–5 grupper, vilka självständigt bekantar sig med en av personerna från 1920-talet. Avslutningsvis ordnas en kort slutdiskussion där man knyter ihop trådarna.
Läroplan: K1, K2, K4.
Åk 7-9 historia I2, I3, I4, samhällslära I2, bildkonst I2, modersmål I2, I4.
Gymnasium: historia HI1, HI3, samhällslära SL1, SL4, bildkonst KU1, KU2, modersmål MO2, MO3, MO5.
Utställningen passar bra till fenomenlärning, t.ex. studier i historia, samhällslära, modersmål och bildkonst.
Förfrågningar och bokningar: hkm.peda@hel.fi

Kontaktperson

Evenemangsarrangören

Helsingfors stadsmuseum

Helsingfors stadsmuseum berättar om gångna tider och forna helsingforsbor.

Tid och plats

Lataa kalenteriisi tis 18.9.2018 09:00 till fre 31.5.2019 16:00Lataa kalenteriisi
Villa Hagasund
Mannerheimvägen 13 b

Bokningsförfrågan