Ett skepp kommer lastat

tis 22.9. – fre 18.12.2020
Norra hamnen
Artist: C. L. Engel
Barnens stad öppnas försiktigt efter lång paus. Man kan boka antingen guidningen Skeppet är lastat i nedre våningen eller Gammaldags lektion för förskolebarn i övre våningen. Gruppstorlek högst 12 personer. Under guidningarna finns det färre föremål än vanligt som man får röra vid och museets rollkläder är inte i användning.Bara en grupp åt gången är på museet. Den första gruppen får komma kl. 9 och den andra gruppen kl. 10.30. Under andra tider är Barnens stad fortfarande stängd för allmänheten.

Plats: Barnens stad, Alexandersgatan 16.

Målgrupp: 4–8-åringar. OBS! Max. 12 personer.

Tidpunkt: fr.o.m. 22.9. ti–fr kl. 9 eller kl. 10.30.

Innehåll: Köpman Sederholms fartyg har anlänt till hamnen så sjömän, köpmän och medhjälpare har händerna fulla med arbete. Det är livligt även i hantverkarnas verkstäder, där det finns mycket att se. Genom lek och berättelser får barnen en uppfattning om gamla tiders Helsingfors.

Läroplan: småbarnspedagogik och förskoleundervisning K1, K2, K4, kulturell och kommunikativ kompetens, jag och vår gemenskap.

Bokningar och förfrågningar: hkm.peda@hel.fi

Kontaktperson

Evenemangsarrangören

Helsingfors stadsmuseum

Helsingfors stadsmuseum berättar om gångna tider och forna helsingforsbor.

Tid och plats

Lataa kalenteriisi tis 22.9.2020 till fre 18.12.2020 Lataa kalenteriisi
Helsingfors stadsmuseum
Alexandersgatan 16

Bokningsförfrågan