Jag väntade på dig

tors 6.9.2018 – sön 7.4.2019
Mauno Markkula: Puhelinpylväitä
Fotograf: © HAM / Hanna Kukorelli, verk: Puhelinpylväitä, 1954 , artist: Mauno Markkula

Samling Bäcksbacka, som utgör grunden till HAM:s konstsamlingar, presenteras på en utställning där ett kulturproffs, manusförfattaren och regissören Paavo Westerberg, ges fria händer att välja konstverk och planera utställningen.

Evenemangsarrangören

HAM Helsingfors konstmuseum

HAM Helsingfors konstmuseum förvaltar helsingforsarnas egen konstsamling som innehåller över 9 000 konstverk. Närmare hälften av samlingen är till invånarnas glädje placerad i parker, på gator, i ämbetsverk, hälsovårdsstationer, skolor och bibliotek. De utställningar som HAM ordnar i Tennispalatset fokuserar på modern konst och samtidskonst. Tove Janssons fresker med festmotiv visas permanent på HAM fr.o.m.januari.

Tid och plats

Lataa kalenteriisi tors 6.9.2018 11:00 till sön 7.4.2019 19:00Lataa kalenteriisi
HAM
Södra järnvägsgatan 8, 00100 Helsingfors www.hamhelsinki.fi