Framsida Inlärningens kulturkalender
Ange dina nyckelord
Etsi

TULPANBUBBLAN– börskraschen och pengarnas uppkomst

Ett modernt lärostycke om penningens natur
mån 11.3. – mån 29.4.2019
Tulpanbubblan
Fotograf: Tomi Suovankoski
TULPANBUBBLAN är ett modernt lärostycke om penningens natur och om att spela med pengar, riktat till skolelever. Åskådarna får vara med om att leka tulpanauktion i 1600-talets Amsterdam. Den interaktiva föreställningen är skriven och regisserad av Janne Saarakkala.

I pjäsen, som grundar sig på de historiska händelserna kring tulpanmanin, lotsas publiken genom penningens historia av Mäklaren, som är ordförande för auktionshuset, och rikemannen Joakim. I auktionens hetta får barnen lära sig vad som är penningens kärna. ”Pengar är en vansinnigt fin uppfinning, barn!”

Den interaktiva föreställningen är skriven och regisserad av Janne Saarakkala från Helsingfors. Saarakkala, författare och regissör, är en modig förnyare av teaterkonsten och har fått erkännande som en mångfacetterad och experimenterande performanceartist.

Till uppsättningen hör också publikarbete som erbjuder eleverna verktyg för att tolka postdramatisk teater och behandlar publikens erfarenhet av att delta i föreställningen. De skolor som beställer föreställningen får läromaterial och i mån av möjlighet ordnas Vad är den värd? -verkstäder. Som helhet ger föreställningen, verkstäderna och läromaterialet impulser till en undervisning i enlighet med den nya undervisningsplanen.

På scenen: Jan-Christian Söderholm och Päivi Rissanen

Manuskript och regi: Janne Saarakkala | Översättning: Annina Enckell | Scenografi och kostymdesign: Paula Koivunen | Ljusdesign: Jaanus Lintera | Ljuddesign: Janne Saarakkala | Grafisk design, trailer och fotografering: Tomi Suovankoski | Publikarbete: Camilla Anderzén | Produktion: TOTEM-teatteri/Tiina Piispa

Riktad till skolelever.
Längd: 55 min + 5 min avslutande diskussion
Premiär 13.9.2018 i Esbo
Spelperioder 11.-15.3. och 23.-29.4.2019.

Utrymmet kan vara en gymnastiksal eller motsvarande, golvutrymmet som behövs är cirka 7x4m i mitten av en sal, det omkringliggande utrymmet reserveras för publiken. TOTEM-teatern står för all teknik som föreställningen kräver.

Pjäsen kan beställas till skolorna. Högst 200 åskådare ryms med på en föreställning. En väsentlig del av föreställningen är också ett avgiftsfritt läromaterial i elektronisk form samt en verkstad som kan beställas för en grupp på högst 25 elever. Vi kan erbjuda 3 gratis verkstäder per föreställning åt de snabbaste.

Kontaktperson

050 547 0706

Evenemangsarrangören

TOTEM-teatern

Ny konstnärlig barnteater.

Tid och plats

Lataa kalenteriisi mån 11.3.2019 till mån 29.4.2019 Lataa kalenteriisi
Pjäsen kan beställas till skolorna.
    

Information

Huvudkategori
Primär målgrupp
Språk
Typ av evenemang
Pris för elevgrupper
Föreställningens pris är 540€. Högst 200 åskådare ryms med på en föreställning. Vi kan erbjuda 3 gratis verkstäder per föreställning åt de snabbaste.
Programmets längd
60min