De unga i krig

Deltagande föreställning
tis 13. – tis 27.2.2018
Helsingfors 1918
Fotograf: Gunnar Lönnqvist
De ungas liv i Helsingfors våren 1918.

Hurdant var livet i Helsingfors våren 1918? Livsmedlen var på kort och folk köade efter mat. Många människor svalt. Folk demonstrerade, oroligheter och våldsåd var vanliga. Stadsborna var rädda för gatustrider och farliga sjukdomiar. En del unga deltog i underjordisk verksamhet eller i strider på den röda sidan. DOT rf:s dramapedagoger leder eleverna in i stämningarna våren 1918 samt ger dem uppgifter, med vilkas hjälp förståelsen för den svåra tisdsperioden kan öka. I dramaverkstaden tas upp kontroversiella frågor till diskussion, utan att ge deltagarna några färdiga svar. Vi hoppas att arbetet kring frågorna fortsätter i skolan med hjälp av inspirationsmaterial som DOT rf och stadsmuseet utarbetat.

Målgrupp: åk 7-9, gymnasier och 2. stadet.

Tidpunkt: tis-fre 13.2.-27.2.2018 kl 9-10 och 10-11.

Läroplan: K1, K2. Åk 7-9, historia I3, gymnasier Hi3.

OBS! Bokningar fr.o.m. 6.11.2017 via Kultus - inlärningens kulturkalender.

Kontaktperson

Evenemangsarrangören

Helsingfors stadsmuseum

Helsingfors stadsmuseum berättar om gångna tider och forna helsingforsbor.

Tid och plats

Lataa kalenteriisi tis 13.2.2018 till tis 27.2.2018 Lataa kalenteriisi
Helsingfors stadsmuseum
Alexandersgatan 16

Bokningsförfrågan

    

Information

Just nu
Primär målgrupp
Språk
Typ av evenemang
Programmets längd
60min