Konsttestarna

Konst åt åttorna
fre 1.9.2017 – tis 30.6.2020
Fotograf: Sakari Viika, verk: Kullervo / Suomen Kansallisooppera ja -baletti
Projekt Konsttestarna har som mål att få alla finländska åttor att uppleva och utvärdera konst - även sådan som de flesta annars inte kommer i kontakt med. Under åren 2017-2020 omfattar projektet ca 200 000 elever och lärare.

Alla finländska åttor får chansen att testa på konst. Ungdomarna besöker två olika konstinstitutioner, bekantar sig med konstverkens bakgrund och ger feedback om sina konstupplevelser. Logistiskt sett är Konsttestarna en enorm satsning eftersom besöken riktar sig både till den egna regionen och till andra orter i Finland.

Konsttestarna rör sig med både buss, tåg, flyg och båt runt om i Finland. En meriterad grupp konstinstitutioner ansvarar för föreställningar, konserter och utställningar.

Projektet finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska Kulturfonden och det förverkligas i samarbete med Förbundet för barnkulturcenter i Finland som ansvar för de praktiska arrangemangen kring koordinering, transporter och biljettbokningar. De helsingforsiska åttornas besök koordineras från Annegården.

Projektet riktar sig till alla åttor och lärarnas uppgift är att anmäla med sina elever (detta kan göras av klassföreståndaren eller någon annan ansvarig lärare). Följande anmälningsrond är i januari-februari 2018. Mera information om projektet:

www.taidetestaajat.fi
kulturproducent Siiri Oinonen, Annegården Helsinki@taidetestaajat.fi

Kontaktperson

Siiri Oinonen
040 717 4687

Evenemangsarrangören

Annegården

Annegårdens konstcentrum är ett konsthus för barn och unga i Helsingfors centrum. I Annegården ges konstundervisning, hålls utställningar samt arrangeras dans- och teaterföreställningar. Utöver det har Annegården mycket samarbete med skolorna.

Tid och plats

Lataa kalenteriisi fre 1.9.2017 09:30 till tis 30.6.2020 16:00Lataa kalenteriisi
Annantalo
Annankatu 30, Helsinki