Teateräventyret

ons 3.11.2021 – lör 31.12.2022
Barn på Teatermuseets scen
Teatermuseets Teateräventyr är ett verklig baspaket i fråga om teater. I verkstaden lär man sig grunderna då det gäller att göra teater och man gör en egen miniföreställning för Arkadiateaterns scen.

I Teatermuseets mest populära verkstad bekantar vi oss med hur en teaterföreställning byggs upp. Vad allt behövs för en föreställning? Åtminstone en berättelse, en scenografi, dräkter, ljud och ljus och naturligtvis skådespelare! Deltagarna vandrar igenom museets utställningar och plockar upp kunskaper, färdigheter, idéer och inspiration som de sedan använder som material i föreställningarna. Ett besök i teaterns klädloge hjälper dem att leva sig in i rollfigurernas väsen. Verkstaden kulminerar i en egen föreställning på någondera av museets scener, där de uppträdande får pröva på teaterns magi med både ljus och ljud.

Teateräventyret lämpar sig för förskolebarn, låg- och högstadieelever.

Teateräventyret pågår alternativt en timme (80 €), en och en halv timme (100 €) eller två timmar (120 €). Under de längre teateräventyren fördjupar man sig i olika teaterövningar. Grupper om maximalt 15 barn. Dubbel avgift under veckoslut.

Verkstäder kan erhållas på finska, svenska och engelska.

Förfrågningar och beställningr tfn 040 1922 320 (ti o. fre kl 10–12 , ons. kl 14–16) eller per e-post varaukset@teatterimuseo.fi.

Bekanta er också med Teatermuseets övriga verkstäder!

Kontaktperson

Milla Kortemaa

Evenemangsarrangören

Teatermuseet

Teatermuseet erbjuder kunskap, insikter, glädje och underhållning. I de upplevelserika utställningarna kan besökarna själva testa sina kunskaper inom teaterns olika delområden. Museet erbjuder massor av verkstäder i anslutning till olika utställningar och olika sidor av den utövande konsten. I verkstäderna och guidningarna lägger man tonvikten vid besökarnas egen aktivitet och ger verktyg till förståelsen för de utövande konsterna och teaterns uttrycksmedel. Verkstäder och guidningar anordnas för alla ålderskategorier. Teatermuseets utställningsutrymmen renoveras. Museet öppnar för allmänheten den 3 november 2021.

Tid och plats

Lataa kalenteriisi ons 3.11.2021 till lör 31.12.2022 Lataa kalenteriisi
Teatermuseet
Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsingfors
    

Information

Huvudkategori
Läroplanens ämnesområde
Språk
Typ av evenemang
Pris för elevgrupper
Längd 1 h, pris 80 €. Längd 1,5 h, pris 100 €. Längd 2 h, pris 120 €. (Under veckosluten dubbla priser.)
Programmets längd
60min