Smakbitar från Helsingfors

Nio episoder från Helsingfros
tis 15.8.2017 00:00
Smakbitar från Helsingfors
Fokus ligger på stadsbornas självupplevda erfarenheter och vardag.

Fokus ligger särskilt på stadsbornas självupplevda erfarenheter och vardag som återspeglas i museets föremål och fåtografier. Besökaren vandrar från gatan till innergården, från fåtöljen i vardagsrummet till stambordet i baren eller till badstranden. Upplevelserna och berättelserna från olika tider bidrar till historien om staden. Miniatyrmodellen av Helsingfors 1878 belyser fint förändringarna i staden. Utställningen kan stöda undervisningen i olika läroämnen och den lämpar sig utmärkt för fenomenbaserad undervisning. Olika teman kan fördjupas på museet, i skolan eller självständigt av eleven. Utställningen innehåller interaktiva inslag. Boka en guidning eller bekanta er med utställningen under lärarens ledning.
Läroplan: åk 7-9, kulturell och kommunikativ kompetens; gymnasiet, det finländska kulturarvet, språk, kultur och identitet, samhället, kultur och medier.

Kontaktperson

Evenemangsarrangören

Helsingfors stadsmuseum

Helsingfors stadsmuseum berättar om gångna tider och forna helsingforsbor.

Tid och plats

Helsingfors stadsmuseum
Alexandersgatan 16

Bokningsförfrågan