Gammaldags lektion

tis 24.8. – tis 21.12.2021
Vallgårds folkskola på 1950-talet.
Tidsresan till gammaldags skola.

Plats: Barnens stad, Alexandersgatan 16.

Målgrupp: åk 1–2, åk 3–6, åk 7–9, gymnasium, 2 stadiet, max. 25 elever.

Tidpunkt: ti-fre kl. 9 och 10.

Innehåll: Vi kan skräddarsy för varje klass en gammaldags lektion med några exempel på undervisningen i handarbete, historia, matematik, högläsning, biologi och välskrivning o.s.v. Inlevelse och lek är centrala begrepp i tidsresan. Läraren kan vid bokningen önska vilket läroämne betonas. Morgonandakt och nagel- eller luskontroll hör till varje lektion. Tidsresan avslutas med en liten slutdiskussion.

Läroplan: K1, K2, K3, K4.

åk 1-6: religion I1, livsåskådning I2, modersmål I1, I2, I3, I4, omgivningslära I2, I4, musik I4, handarbete I4. Åk 7-9: historia I3, I5, samhällslära I3, religion I1, livsåskådning I1, modersmål I2, I3, I4, hälsokunskap I3.

Gymnasiet: H1, HI2, HI3, SL1.

Kontaktperson

Evenemangsarrangören

Helsingfors stadsmuseum

Helsingfors stadsmuseum berättar om gångna tider och forna helsingforsbor.

Tid och plats

Lataa kalenteriisi tis 24.8.2021 till tis 21.12.2021 Lataa kalenteriisi
Helsingfors stadsmuseum
Alexandersgatan 16

Bokningsförfrågan