Byggnadsvirke

Scenografiverkstad
mån 16.12.2019 – fre 31.12.2021
Rakennuspuita-pajassa suunnitellaan omia lavastuksia pienoismalleihin.
Med hjälp av Teatermuseets permanenta utställningars miniatyrmodeller bekantar vi oss med att göra scenografier och med scenografins betydelse. Vad är väsentligt i en scenografi, vad kan olika saker på scenen betyda och vad innebär utrymmet för människan?

Deltagarna delas in i små grupper som planerar och förverkligar sin egen miniatyrscenografi på scenografikärrorna. På kärrorna finns olika slags material som får användas. Som utgångspunkt ger ledaren mindmappar, som grundar sig på olika pjäser, och genom att studera dem planerar grupperna scenografin. Till slut fotograferas scenografimodellen, bilden överflyttas till grönstudion och gruppen fotograferas i sin egen miniatyrscenografi.

Verkstaden lämpar sig för elever över 6 år.

Verkstaden pågår alternativt en timme (80 €), en och en halv timme (100 €) eller två timmar (120 €). Grupper om maximalt 15 deltagare. Dubbel avgift under veckoslut.

Verkstäder kan erhållas på finska och svenska.

Förfrågningar och beställningr tfn 040 1922 320 (ti o. fre kl 10–12 , ons. kl 14–16) eller per e-post varaukset@teatterimuseo.fi.

Bekanta er också med Teatermuseets övriga verkstäder!

Kontaktperson

Milla Kortemaa

Evenemangsarrangören

Teatermuseet

Teatermuseet erbjuder kunskap, insikter, glädje och underhållning. I de upplevelserika utställningarna kan besökarna själva testa sina kunskaper inom teaterns olika delområden. Experimentpunkterna och scenerna med sina klädloger väntar sina användare i Kabelfabriken i Helsingfors. Museet erbjuder massor av verkstäder i anslutning till olika utställningar och olika sidor av den utövande konsten. I verkstäderna och guidningarna lägger man tonvikten vid besökarnas egen aktivitet och ger verktyg till förståelsen för de utövande konsterna och teaterns uttrycksmedel. Verkstäder och guidningar anordnas för alla ålderskategorier.

Tid och plats

Lataa kalenteriisi mån 16.12.2019 till fre 31.12.2021 Lataa kalenteriisi
Teatermuseet
Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsingfors
    

Information

Läroplanens ämnesområde
Fenomen
Språk
Typ av evenemang
Pris för elevgrupper
Längd 1 h, pris 80 €. Längd 1,5 h, pris 100 €. Längd 2 h, pris 120 €. (Under veckosluten dubbla priser.)
Programmets längd
60min