Studiematerial

Under studiematerial hittar du metodhandböcker och arbetsmaterial för konst- och kulturfostran. Du kan söka material enligt ämne, kompetens, åldersgrupp eller språk.

 1. Alice i Underlandet / Unga Teatern, foto Tani Simberg
  Unga Teatern

  I det bifogade materialet kan du bekanta dig med Unga Teaterns publikarbete kring föreställningen Alice i Underlandet. Materialet är sammanställt av teaterns publikarbetare Harriet Abrahamsson och innehåller både förhandsuppgifter ...

  • Modersmål och litteratur
  • Konst- och färdighetsämnen
  • Teater, dans och cirkus
 2. Festkalendern
  Ad Astra rf

  Vilka fester firar ni? Julen är kär för många, medan andra barn väntar på Chanuka, Eid eller Nouruz! Festkalendern kan användas i undervisningen, vid planering av skolans och daghemmens program eller på föräldramöten. Ni kan best...

 3. Festkalendern
  Ad Astra rf

  Vilka fester firar ni? Julen är kär för många, medan andra barn väntar på Chanuka, Eid eller Nouruz! Festkalendern kan användas i undervisningen, vid planering av skolans och daghemmens program eller på föräldramöten. Ni kan best...

 4. Medielässtunder för biblioteken och småbarnspedagogiken
  Helsingin kaupunginkirjasto

  Till helheten hör tre sagostunder där utgångspunkten är en berättelse i en bok. Som stöd för berättelsen används bl.a. e-böcker, förstärkt verklighet, och kodning med Bee-Bot. Under en sagostund får barnen lyssna, prata, leka, läsa...

 5. HAM Helsingfors konstmuseum

  HAM: Tove Jansson läromaterial

 6. Unga Teatern

  Mördarens apa publikarbete_Studiematerial

  • Modersmål och litteratur
  • Konst- och färdighetsämnen
  • Teater, dans och cirkus
 7. Finlandssvenskt filmcentrum rf

  Filmkamraten hjälper dig att välja lämplig film, att visa den för dina elever (via streaming, dvd eller på biograf) och dessutom erbjuder tjänsten ett alldeles unikt, filmspecifikt, pedagogisk material. Allt detta finns på www.film...

 8. Helsingin kaupunginkirjasto

  För att få diplom 1 ska du läsa tio böcker från nedanstående lista. Om boken finns som ljudbok kan du gärna lyssna på den. En bok ska vara från avdelningen RIM OCH RAMSOR. Dina föräldrar får gärna läsa högt för dig.

 9. Helsingin kaupunginkirjasto

  För att få diplom 1 ska du läsa tio böcker från nedanstående lista. Om boken finns som ljudbok kan du gärna lyssna på den. En bok ska vara från avdelningen RIM OCH RAMSOR. Dina föräldrar får gärna läsa högt för dig.

 10. AV-arkki

  Mediekonst fostrar!-seriens femte del Vad känner du? erbjuder möjligheten att nyttja mediekonst som en del av arbetet inom socialt och emotionellt lärande. Guiden innehåller sex mediekonstverk med samhörande uppgiftshelheter. Lärop...

 11. Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä

  Det vore bra att orientera eleverna till cirkustemat redan före besöket på museet med följande uppgifter.

  • Humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen
  • Konst- och färdighetsämnen
  • Teater, dans och cirkus
  • Kulturarv och världskulturer
 12. Handboken ger på ett mångsidigt sätt idéer till dansfostran inom den grundläggande utbildningen, inom ramen för de olika läroämnenas undervisningstimmar. Övningarna har utvecklats i pilotprojektet Hela skolan dansar! på skolan Kart...

 13. Kulturarvspedagogik och en av dess praktiska metoder, tidsresan, passar  för alla åldrar. Tidsresa är en dramalek, där man leker in  kulturhistoriska kunskaper och färdigheter. Målgrupp: småbarnsfostran, grundskolan, andra stadie U...

 14. Denna metodguide presenterar i enkel form grundsakerna inom att spela  tillsammans i grupp (bandspelning). Guiden innehåller rytmövningar som  man kan göra utan instrument samt övningar som görs med bandinstrument.  Med finns även ...