Studiematerial

Under studiematerial hittar du metodhandböcker och arbetsmaterial för konst- och kulturfostran. Du kan söka material enligt ämne, kompetens, åldersgrupp eller språk.

 1. Barn i spårvagnen 1975.
  Helsingfors stadsmuseum

  Spåramuseet i Tölö är en del av Kulturfabrik Korjaamo. Museet presenterar spårvagnarnas och spårvägarnas historia i Helsingfors ur passagerarnas synvinkel. På museet finns historiska spårvagnar. Spåramuseets inspirationsmaterial fö...

 2. VIT

  VIT

  Svenska Teatern

  (PASSAR BRA FÖR BARN UNDER SKOLÅLDERN) Behandlar temat färg och innehåller pysselanvisningar.

 3. Alice i Underlandet / Unga Teatern, foto Tani Simberg
  Unga Teatern

  I det bifogade materialet kan du bekanta dig med Unga Teaterns publikarbete kring föreställningen Alice i Underlandet. Materialet är sammanställt av teaterns publikarbetare Harriet Abrahamsson och innehåller både förhandsuppgifter ...

  • Modersmål och litteratur
  • Konst- och färdighetsämnen
  • Teater, dans och cirkus
 4. Festkalendern
  Ad Astra rf

  Vilka fester firar ni? Julen är kär för många, medan andra barn väntar på Chanuka, Eid eller Nouruz! Festkalendern kan användas i undervisningen, vid planering av skolans och daghemmens program eller på föräldramöten. Ni kan best...

 5. Festkalendern
  Ad Astra rf

  Vilka fester firar ni? Julen är kär för många, medan andra barn väntar på Chanuka, Eid eller Nouruz! Festkalendern kan användas i undervisningen, vid planering av skolans och daghemmens program eller på föräldramöten. Ni kan best...

 6. Medielässtunder för biblioteken och småbarnspedagogiken
  Helsingin kaupunginkirjasto

  Till helheten hör tre sagostunder där utgångspunkten är en berättelse i en bok. Som stöd för berättelsen används bl.a. e-böcker, förstärkt verklighet, och kodning med Bee-Bot. Under en sagostund får barnen lyssna, prata, leka, läsa...

 7. Helsingin kaupunginkirjasto

  Sagodiplomet riktar sig till familjer och småbarnsgrupper och skall inspirera till gemensamma lässtunder. Enskilda läsare får också avlägga sagodiplomet. För att få Sagodiplomet läser man minst 10 böcker från nedanstående lista. Fr...

 8. AV-arkki

  Mediekonst fostrar!-seriens femte del Vad känner du? erbjuder möjligheten att nyttja mediekonst som en del av arbetet inom socialt och emotionellt lärande. Guiden innehåller sex mediekonstverk med samhörande uppgiftshelheter. Lärop...

 9. Kulturarvspedagogik och en av dess praktiska metoder, tidsresan, passar  för alla åldrar. Tidsresa är en dramalek, där man leker in  kulturhistoriska kunskaper och färdigheter. Målgrupp: småbarnsfostran, grundskolan, andra stadie U...

 10. Metodhandboken vill inspirera till mångsidigt folkmusikutövande med barn och unga. Målgrupp: småbarnsfostran Utgivare: Österbottens barnkulturnätverk BARK och Stiftelsen för Martin Wegelius institutet Publikationsår: 2014 Pedagogen...