Studiematerial

Under studiematerial hittar du metodhandböcker och arbetsmaterial för konst- och kulturfostran. Du kan söka material enligt ämne, kompetens, åldersgrupp eller språk.

  1. Musikhuset i Helsingfors
    Helsingfors stadsorkester

    Anvisningar för grupper som kommer till orkesterns generalrepetition

  2. Denna metodguide presenterar i enkel form grundsakerna inom att spela  tillsammans i grupp (bandspelning). Guiden innehåller rytmövningar som  man kan göra utan instrument samt övningar som görs med bandinstrument.  Med finns även ...

  3. Metodhandboken vill inspirera till mångsidigt folkmusikutövande med barn och unga. Målgrupp: småbarnsfostran Utgivare: Österbottens barnkulturnätverk BARK och Stiftelsen för Martin Wegelius institutet Publikationsår: 2014 Pedagogen...