Framsida Inlärningens kulturkalender
Ange dina nyckelord
Etsi

Poesifilmer med känsla

Pedagogiskt material med tio kortfilmer
Nina Tikkanen och Petra Norrgård
Fotograf: Marina Saanila/Sydkustens ordkonstskola

Titta på kortfilmerna tillsammans i din barngrupp och gör lekar och övningar ur det tillhörande inspirationsmaterialet. Filmerna och tilläggsmaterialet har producerats med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet och får användas fritt i småbarnspedagogiken. Du hittar materialhelheten på vår hemsida:

https://ordkonst.fi/sv/bestall/poesifilmer

Varför arbeta med poesi?Lyrik för barn är i sin bästa form inte bara språkstärkande och språkutvecklande, utan också berörande, underhållande och aktiverande. I de tio kortfilmerna framför ordkonstskolans lärare Petra Norrgård och Nina Tikkanen modern finlandssvensk barnpoesi av Hanna Lundström, Stella Parland och Annika Sandelin. Vi är stolta över att få framföra deras prisbelönta dikter!

045 8944 088