Sprutmästarens gård -inspirationsmaterial

Köket av Sprutmästarens gård.

Sprutmästarens gård är den äldsta bostadsbyggnaden i trä i innerstaden och är inrett som hem för Alexander Wickholms familj, som ägde huset från och med 1859. Då Wickholm flyttade till Kristiansgatan ansvarade han, som sprutmästare, för stadens brandredskap, vilket även gav museet dess namn.
Museet har fotograferats helt med en 360-kamera, och varje rum kan beskådas från golv till tak. Bilden kan rullas i alla riktningar och det går att zooma in på detaljer.

Det finns också inspirationsmaterial för grundskolan om Sprutmästarens gård.