Spåramuseets inspirationsmaterial

Barn i spårvagnen 1975.

Spåramuseet i Tölö är en del av Kulturfabrik Korjaamo. Museet presenterar spårvagnarnas och spårvägarnas historia i Helsingfors ur passagerarnas synvinkel. På museet finns historiska spårvagnar.

Spåramuseets inspirationsmaterial för skolor

Man kan utnyttja materialet t.ex. med hjälp av hkm.finna.fi och Helsingforsbilder.fi