Smakbitar från Helsingfors

Inspirationsmaterial och läsning
1950-luvun koti.

Smakbitar från Helsingfors -utställningen berättar om Helsingfors historia från olika vinklar. Ni kan bekanta er med utställningens teman genom att ladda tidningen

Ekon Från Helsingfors och inspirationsmaterial för skolor.