HELMET-läsdiplom

Helmet-kuvituskuva

Idén med läsdiplomet är att öka läslusten och ta vara på det fina i böckerna. Diplomet får eleven genom att läsa eller lyssna på ett visst antal böcker från en särskild boklista.

Boklistor, instruktioner m.m. finns på adressen www.lasdiplom.fi. Läsdiplomet upprätthålls av HelMet-biblioteken i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda) . Boklistorna uppdateras av biblioteket varje sommar. Läsdiplomet kan även avläggas på finska, engelska och ryska.

Diplomen är fyra till antalet och riktar sig till barn och unga i åk 1–2, 3–4, 5–6 och 7-9. Dessutom finns det ett Sagodiplom för dagisgrupper och familjer.

Eleven får ett diplom då hen läst den mängd böcker som krävs för diplomet. Det är dock upp till läraren hur eleverna avlägger diplomet och vilken mängd böcker som skall läsas för diplomet. Det viktigaste med läsdiplomen är läsglädjen.

De som genomfört diplomläsningen får ett Diplom. Här kan du fylla i och printa ut diplomet.

Cecilia Eriksson
050 402 5805
Helsingfors stadsbibliotek