Arbetarbostadsmuseet 360-presentation

Arbetarbostadsmuseet Kristinegränden 4.

Vid foten av Borgbacken i Alphyddan finns Arbetarbostadsmuseet i vars hällrum man kan kika in i vardagens historia i Helsingfors. Kakelugnarna, tvättkommoderna och de utdragbara sängarna som finns i hemmen skildrar arbetarfamiljernas liv under olika skeden av 1900-talet.

360-presentation av Arbetarbostadsmuseet